برگزاری هفتمين سال تاسيس آسان پرداخت در نمايشگاه کتاب

برگزاری هفتمين سال تاسيس آسان پرداخت در نمايشگاه کتاب جشن هفتمين سال تاسيس آسان پرداخت در نمايشگاه کتاب برگزار شد. آخرين جمعه برگزاري نمايشگاه کتاب با سالگرد تاسيس شرکت آسان پرداخت همزمان شد، به همين مناسبت 24 ارديبهشت ماه ساعت 17 تا 19 مراسمي شاد براي بازديدکنندگان نمايشگاه کتاب برگزار شد که در آن جايزه [...]