ایسوس ده برنده مسابقه ROG را به کامپیوتکس می فرستد

ایسوس ده برنده مسابقه ROG را به کامپیوتکس می فرستد شرکت ایسوس اقدام به برگزاری یک مسابقه برای مشتریان خود کرده است. شرکت کنندگان و استفاده کنندگان از محصولات ROG تا 6 اردیبهشت ماه فرصت دارند که در مسابقه جهانی ایسوس شرکت کنند و برنده یک سفر هوایی به نمایشگاه کامپیوتکس تایوان شوند. روش شرکت [...]