جام هفـ هشتاد

جام جدید «هفـ هشتاد» با جوایزی نفیس و با‌ ارزش یک خبر خوب... جام جدید «هفـ هشتاد» با جوایزی نفیس و با‌ ارزش از همین امروز آغاز می شود. با ورود به این جام شانس خود را برای دریافت جوایزی مانند: iPhone 6 - تبلت Asus - مودم 3G و میلیون‌ها سکه مای اف سی، [...]