برپایی همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت با حمایت بانک ملت

برپایی همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت با حمایت بانک ملت همایش بین المللی سرمایه گذاری در حوزه سلامت با حضور جمعی از دولتمردان و با حمایت بانک ملت برگزار شد. در این همایش که دکتر ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت [...]