بیست و سومین نمایشگاه موادشوینده،پاک کننده بهداشتی و سلولزی با حضور پاکسان

بیست و سومین نمایشگاه موادشوینده،پاک کننده بهداشتی و سلولزی با حضور پاکسان شركت پاكسان، به عنوان يكي از توليدكنندگان بنام و قديمي در زمينه توليد مواد پاک کننده و بهداشتی در بیست و سومین نمایشگاه مواد شوینده،پاک کننده بهداشتی و سلولزی حضور دارد. در این نمایشگاه 196شرکت داخلی و 143 شرکت خارجی از 14 کشور [...]