هدیه بانک اقتصادنوين به دارندگان کارت‌هاي هديه

هدیه بانک اقتصادنوين به دارندگان کارت‌هاي هديه بانک اقتصادنوين به دارندگان کارت‌هاي هديه، "هديه" مي‌دهد. همزمان با برگزاري جشنواره کارت هديه، بانک اقتصادنوين به قيد قرعه به دارندگان کارت‌هاي هديه اين بانک که از ابتداي اسفندماه 1394 صادر شده‌ است، هداياي ارزنده‌اي از جمله پژو پارس، آي‌پد و هداياي نقدي اهدا مي‌کند. به گزارش روابط [...]