مرحله جدید قرعه کشی محصولات آوازه

قوانین و مقررات شرکت در قرعه کشی صنایع غذایی آوازه - شما می توانید با خرید محصولات آوازه، سریال قرعه کشی را به سامانه 50001000 ارسال کنید و در قرعه کشی شرکت نمایید. مرحله جدید قرعه کشی محصولات آوازه تماس تلفنی با برندگان فقط از طرف شرکت صنایع غذایی آوازه انجام می گیرد و هیچ [...]