راهنمای شرکت در قرعه کشی هفتگی کانال تلگرام آپ

راهنمای شرکت در قرعه کشی هفتگی کانال تلگرام آپ شرایط شرکت در قرعه کشی هفتگی آپ و راههای افزایش شانس: ۱⃣ثبت نام از طریق لینک قرعه کشی=٣٠شانس ۲⃣هر تراکنش از اپلیکیشن آپ=٢٠شانس ۳⃣هر تراکنش از#٧٣٣*=١٠شانس ۴⃣شرکت در مسابقات و چالشهای کانال تلگرام آپ در طی هفته و افزایش شانس یادآوری جوایز: 🔹یکدستگاه آیفون ٧،قرعه کشی [...]