تخفیف ویژه نوروز کفش ملی به بازنشستگان

تخفیف ویژه نوروز کفش ملی به بازنشستگان به گزارش وبسایت کفش ملی، در راستای رفاه ملی و در کلیه فروشگاه های کفش ملی از امروز تا نوروز ۱۳۹۵ به کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴ درصد تخفیف ویژه جهت خرید از کفش ملی و برخورداری هر چه بیشتر از مجموعه کالاهای متنوع عرضه شده به [...]