مسابقه ی بزرگ ۳۰ شب ۳۰ سجد

مسابقه ی بزرگ ۳۰ شب ۳۰ سجد مسابقه ی بزرگ ۳۰ شب ۳۰ مسجد ماه رمضان را با شما خواهیم بود هر شب ده سوال هر روز معرفی یک مسجد با پاسخگویی به سوالات هم سطح علوم دینی خود را افزایش دهید، هم امتیاز گرفته و رتبه ی خود را بالا برید . مسابقه ی [...]